" Trwamy dla chwały i ozdoby miast, społeczeństwu na siłę, a młodzieży na patriotyczne wychowanie "